សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រនេះ!
  • បញ្ជី _20221126143042

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

Guangdong Yongsheng Technology Development Co., Ltd.

អាស័យដ្ឋាន

ភូមិ Fugang ក្រុង Fengtang ក្រុង Chaozhou ខេត្ត Guangdong ប្រទេសចិន

អ៊ីមែល

ទូរស័ព្ទ

+86-0768-6853227
+86-0768-6851979
០៧៦៨-៦៨៥៣២៥៨ (ទូរសារ)